Spelinspektionen och Finansinspektionen ökar sitt samarbete

Spelinspektionen och Finansinspektionen ökar sitt samarbete

Senast uppdaterad:
2023-05-08
Skribent : Raquel Guti
Kategori : Slots

Regeringskansliet publicerade nyligen en officiell notis där man ger Spel- och Finansinspektionen uppdraget att utvärdera hur samarbetet mellan myndigheterna kan effektiviseras ytterligare.

Målet med uppdraget är att stärka myndighetssamarbetet när det kommer till icke-licensierad spelverksamhet via den svenska marknaden. Samtidigt är det svårare för kriminella att använda sig av casinobranschen till bland annat penningtvätt.

Myndigheterna i fråga förväntas även utvärdera hur ett närmare samarbete kan bidra till att försvåra möjligheten till överföringar av pengar när det kommer till spelbolag utan svensk licens. 

Både Spel- och Finansinspektionen skall senast den 21 oktober 2023 delredovisa den tilldelade uppdraget till regeringen enligt pressmeddelande från Dagens Juridik.

Bakgrunden till beslutet

Den svenska spelregleringen bygger i grunden på ett licenssystem. Just därför måste varje spelbolag som fokuserar på att erbjuda sina tjänster till den inhemska spelmarknaden inneha en aktiv svensk licens.

Alla de spelbolag vilka ej regleras av Spelinspektionen kommer därför att stängas ute från den svenska marknaden. Det hela omfattar alla spelformer inom Sveriges gränser, både när det kommer till spel över internet och via så kallade fysiska ombud.

En del av den politik som bedrivs i riksdagen går ut på att förhindra möjligheten till att tvätta pengar vilka härrör från kriminella aktiviteter. Man bedömer att spelmarknaden är en sektor som löper en hög risk för att nyttjas till bland annat penningtvätt.

Ett av de tillvägagångssätt som kriminella använder sig av för att "tvätta pengar" är att skapa legitima spelkonto via så kallade "målvakter". Dessa sätter sedan in kriminellas pengar, varav de kort därefter begära utbetalningar av dessa. 

I och med detta kan de kriminella påvisa att pengarna kommer från legitima källor i samband med brottsutredningar eller andra situationer där myndigheter ställer sig frågande till pengarnas ursprung.

Politikerna anser även att dessa aktiviteter involverar både spelbolag och leverantörer av betaltjänster. För att kunna kanalisera spelandet till mer ansvarsfulla och kontrollerbara spelbolag vill man ha möjlighet att blockera överföringar till och från casino utan licens.

Ytterligare ett steg mot att kontrollera spelarna

Det bör inte komma som en överraskning att de styrande gör sitt yttersta för att stoppa svenska spelare från att söka sig till utländska casinon. Ironiskt nog är det just regleringen av den svenska marknaden som bidragit till problemen i första hand.

Genom att begränsa spelarnas möjlighet till att spela på det sättet de önskar, har det hela istället resulterat i att en stor andel av svenskar valt istället att söka sig till så kallade casino utan svensk licens. 

Samtidigt har spelbolag som inte kontrolleras av Spelinspektionen varit föremål för en del oförtjänt kritik. Det faktum att en betydande andel spelbolag regleras av auktoritära instanser såsom Malta Gaming Authority (MGA) som är bakom en rad trygga EU-casinon är något som regeringen valt att ignorera i sin helhet.

Istället har man gått så långt som att utnämna alla spelbolag vilka bedriver verksamhet utan svensk licens som "olagliga". Det hela är i själva verket ett sätt att skapa ett monopol i likhet med det som Svenska Spel innehade under många decennier!

Tidigare i tiden hade inte de svenska spelarna mycket till val än att förhålla sig till den hårt reglerade svenska branschen. Men i takt med att tekniken utvecklats har det blivit betydligt enklare att välja var och hur man vill förhålla sig till spel om pengar.

Just därför anser vi att regeringens åtgärder när det kommer till att förhindra svenska spelare är endast ett tafatt försök att begränsa spelarnas spelfrihet ytterligare. Istället anser vi att den inhemska marknaden behöver förändras i grunden.

Några av de förändringar vilka måste införas är att förse spelarna med större frihet, i likhet med den som återspeglades innan införandet av den svenska licensen. Vi lever ju trots allt i ett demokratiskt samhälle och då ska man få bestämma själv hur man vill spendera sina pengar!

Raquel Guti
Författare:
Raquel Guti

Raquel Guti är en erfaren specialist inom digital marknadsföring, med fokus på SEO, copywriting och innehållsskapande. Hon arbetar för närvarande som SEO-specialist på Perfecto LTD sedan juni 2022, där hon utvecklar SEO-strategier för iGaming-marknaden, särskilt i Danmark och Sverige. Raquel har en masterexamen i digital marknadsföring och e-handel från EAE Business School och en kandidatexamen i översättning och tolkning från Universidad de Granada. Hennes karriär speglar hennes kompetens inom digital marknadsföring, SEO och innehållsskapande.