Regeringen tar nya krafttag mot att stoppa spelbrott

Regeringen tar nya krafttag mot att stoppa spelbrott

Senast uppdaterad:
2023-11-23
Skribent : Raquel Guti
Kategori : Slots

Nyligen presenterade regeringen förslag på ett antal åtgärder vilka avser ta nya krafttag när det kommer till att stoppa spelbrott enligt Örebro Nyheter. Dessa förslag har redan skickats in som remiss till Lagrådet, vilka även har som fokus att öka spelarnas skydd när det kommer till spel om pengar.

Det är av yttersta vikt att säkerställa robusta skydd, krav och stödåtgärder för att minimera de problem som vanligtvis förknippas med spel om pengar, särskilt när det kommer till spelbolag på nätet.

Riskerna som är förknippade med spel om pengar, inklusive skuldsättning och missbruk, förvärras när spelbolagen, vilka återfinns på marknaden, hamnar i en gråzon. Detta gäller särskilt i de fall då det saknas tillräckliga regler och bestämmelser om hur spel om pengar får bedrivas.

Regeringen har nu föreslagit i remissen till Lagrådet att telefonförsäljning av spel bör endast gälla om det finns ett skriftligt avtal tillgängligt som tecknats av båda parter. Denna åtgärd syftar till att stärka konsumentskyddet generellt.

Föregående gäller särskilt för de svenskar vilka av olika skäl kan vara betydligt mer sårbara än andra grupper när det kommer till telefonförsäljning av lotter eller spel. Framförallt lyfter man gruppen med ekonomiska svårigheter, vilka anses vara mer utsatta än andra.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman uttrycker sig på följande sätt kring det hela: "Oseriösa spelföretag ska inte kunna locka individer till att utveckla ett skadligt beroende. Samtidigt ska heller inte brottslingar erbjudas möjligheten att tjäna pengar på spelmarknaden. Tillsammans med kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel planerar vi även att införa högre sanktionsavgifter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen."

Enligt distansavtalslagen har det sedan 2018 varit lag om att skriftliga avtal måste tecknas i samband med telefonförsäljning. Det hela har lett till en del positiva resultat, framför allt när det kommer till skydd av konsumenter.

Detta har även som mål att utesluta möjligheter till feltolkningar, samtidigt som antalet nöjda konsumenter förväntas öka. Därför kan införandet av krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel komma att gynna konsumenterna. De avtal som inte uppfyller detta krav kommer att betraktas som ogiltiga. 

Minister Wykman betonar vikten av att svenska konsumenter känner sig trygga när de väljer att acceptera erbjudanden via telefonförsäljning. Detta är särskilt viktigt i marknadsföringskanaler som präglas av aggressiva säljmetoder. Det är oacceptabelt att spel om pengar inte omfattas av det krav på skriftliga avtal som gäller för andra former av telefonförsäljning.

Utöver kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel och de höjda sanktionsavgifterna för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen föreslår den svenska regeringen ytterligare åtgärder. 

Bland annat att spelbolag med svensk spellicens ska få rätt att ta del av personuppgifter om spelarnas ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Detta syftar till att bekämpa överdrivet spelande och skapa en säkrare spelmarknad för alla involverade parter.

Raquel Guti
Författare:
Raquel Guti

Raquel Guti är en erfaren specialist inom digital marknadsföring, med fokus på SEO, copywriting och innehållsskapande. Hon arbetar för närvarande som SEO-specialist på Perfecto LTD sedan juni 2022, där hon utvecklar SEO-strategier för iGaming-marknaden, särskilt i Danmark och Sverige. Raquel har en masterexamen i digital marknadsföring och e-handel från EAE Business School och en kandidatexamen i översättning och tolkning från Universidad de Granada. Hennes karriär speglar hennes kompetens inom digital marknadsföring, SEO och innehållsskapande.