En ny europeisk standard ämnar stärka skyddet vid spel hos online casinon

En ny europeisk standard ämnar stärka skyddet vid spel hos online casinon

Senast uppdaterad:
2023-04-27
Skribent : Raquel Guti
Kategori : Slots

Spelbranschen har länge efterfrågat en standard som värnar om spelarnas bästa. Dock har man svårt att hitta ett gemensamt förhållningssätt på grund av de nationella myndigheternas oförmåga att samarbeta.

Men nu verkar det som att man äntligen hittat rätt, där en ny europeisk standard är planerad att införas. Nyligen presenterade EGBA (European Gaming and Betting Association) ett förslag på en gemensam europeisk standard när det kommer till online spel.

Målet med förslaget är bland annat att främja säkrare spel, något som inkluderar verktyg vilka underlättar identifieringen av individer med spelproblem. Samtidigt som man strävar efter att stärka det existerade skyddsnätet och således främja ett säkrare spelupplevelse i överlag.

Spelbeteenden vilka förhöjer risken för skadliga spelmönster

Den Bryssel-baserade branschorganisationen EGBA, som för övrigt representerar de ledande spelbolagen inom EU, har identifierat flera olika beteenden vilka förhöjer risken för spelproblem, nämligen:

  • Insatsnivåer: Återspeglar de insatsnivåer vilka överstiger den aktuella normen för spelaren i fråga.
  • Speltempot: Avser hastigheten, inklusive spelmönster, vilka reflekteras i ett högre tempo än vanligt.
  • Uttagsbegäran: Påtagliga förändringar när det kommer till uttagsbegäran som kan indikera jakt på gamla förluster.
  • Förfrågningar: En ökad kontakt med kundtjänst som utgörs av klagomål, aggressiv ton, förfrågningar gällande bonus m.fl.
  • Speltid: Förändringar vilka avser en högre andel tid som man allokerar till själva spelandet.
  • Produkt: Påtagliga förändringar när det kommer till användningen av tillgängliga spelprodukter.
  • Hjälpmedel: En ökad användning av hjälpmedel vilka inkluderar begränsningar gällande insatser, möjligheten till självavstängning, m.fl.

Omröstningen gällande införandet av den europeiska standarden slutfördes officiellt under december 2022. Samtidigt inledde man arbetet med att utarbeta standarder under början av 2023.

Det ska dock understrykas att den officiella CEN-standarden förväntas inledningsvis vara helt frivillig att nyttja. Dock hoppas de ansvariga att det hela kan resultera i ett obligatoriskt inslag via förändringar av spellagen.

Vilka står bakom EGBA?

Som tidigare nämnts är EGBA (European Gaming and Betting Association) en organisation med bas i Bryssel, Belgien. Man företräder de ledande spel- och bettingbolag vilka har en licens från EU-/EES.

EGBA har som fokus på att arbeta aktivt i nära samarbete med både nationella och europeiska myndighetsinstanser. Samarbetet har som mål att bidra till en högre reglering av spelmarknaden, kombinerat med ett högre nivå av konsumentskydd.

Organisationen är förstås lyriska över att deras förslag på standardisering av spelmarknaden inom EU-/EES håller på att realiseras. Enligt Maarten Haijer, generalsekreterare hos EGBA utgör beslutet en milstolpe gällande arbetet mot ett säkrare spelmarknad för alla inblandade.

Den svenska spellicnesen ligger i topp med flera andra

När det kommer till de spelbolag vilka för närvarande kontrolleras av Spelinspektionen bedöms både spelarnas säkerhet och konsumentskyddet ligga på en hög nivå. Andra licenser som anses hålla en likvärdig nivå återspeglas av b.la. Malta Gaming Authority (MGA).

Det faktum att Malta återfinns som stat inom EU-/EES ställer även krav på innehavare av MGA-licensen att rätta sig efter en rad juridiska bestämmelser. Trots att avsaknaden av ett centralt avstängningsregister lyser med sin frånvaro, ligger MGA-licensen fortfarande högt i kurs.

Även om den brittiska licensen som utfärdas och regleras av UKCG (United Kingdom Gambling Commission) fortfarande ligger i topp har den tappat en del i anseende. Den främsta anledningen till föregående härleds (föga förvånande) till britternas uttåg ur EU-/EES. 

Raquel Guti
Författare:
Raquel Guti

Raquel Guti är en erfaren specialist inom digital marknadsföring, med fokus på SEO, copywriting och innehållsskapande. Hon arbetar för närvarande som SEO-specialist på Perfecto LTD sedan juni 2022, där hon utvecklar SEO-strategier för iGaming-marknaden, särskilt i Danmark och Sverige. Raquel har en masterexamen i digital marknadsföring och e-handel från EAE Business School och en kandidatexamen i översättning och tolkning från Universidad de Granada. Hennes karriär speglar hennes kompetens inom digital marknadsföring, SEO och innehållsskapande.